Odpoczynek między seriami – jak długi powinien być?

Odpoczynek między seriami – jak długi powinien być? Uwarunkowane jest to indywidualnie, w zależności od celu jaki zamierzasz osiągnąć, trenowanej partii mięśniowej oraz ćwiczeń jakie zamierzasz wykonać. Ogólna zasada jest bardzo prosta – czym więcej partii angażujesz tym więcej czasu będziesz potrzebował na odpoczynek. Im mniejsza partia mięśniowa – tym krótszy czas regeneracji. Reasumując, najczęściej stosuje się przerwę ok 1 min, jednakże niekiedy może ona trwać nawet 2-4 min (np. podczas treningu siłowego opartego na ćwiczeniach złożonych-wielostawowych).

Odsłon 26 322