Słownik CROSSFITu (P-R)

Słownik CROSSFITu (P-R) P PR- „personal record” – osobisty rekord PULL UPS- podciąganie na drążku POWER CLEAN – zarzut na ćwierć przysiad/półprzysiad POWER SNATCH – rwanie na ćwierć przysiad/półprzysiad PUSH PRESS- wyciskanie sztangi sprzed głowy w pozycji stojącej HAND STAND PUSH UP- pompki w staniu na rękach PUSH UPS- pompki klasyczne R ROPE CLIMB- wspinanie się po linie REP- „repetition” – powtórzenie ROW- wiosłowanie na ergometrze wioślarskim

Odsłon 540