Kolejność wykonywania ćwiczeń ma istotny wpływ na…

Kolejność wykonywania ćwiczeń ma istotny wpływ na osiągane efekty. Liczba możliwych kombinacji układania ćwiczeń na poszczególnych treningach jest niezliczona, jednak najbardziej efektywne jest między innymi wykonywanie w pierwszej kolejności ćwiczeń na duże grupy mięśniowe – jeśli najpierw przećwiczymy małe grupy mięśniowe – ujemnie wpłynie to na wielkość obciążeń, jakie będziemy w stanie zastosować w treningu dużych grup (wyjątek podczas stosowania zasady „wstępnego zmęczenia mięśni”).

Odsłon 6 271