Zwiększ efektywność swojego treningu: zasada oporu w ruchu wstecznym

Zasada oporu w ruchu wstecznym, zwana także powtórzeniami negatywnymi, to istotna zasada treningowa dla osób zaawansowanych. Polega ona na położeniu nacisku na maksymalne wydłużenie ekscentrycznej fazy ruchu, czyli opuszczanie ciężaru. Jest to metoda treningowa o wysokiej intensywności, powodująca znaczne zmęczenie trenowanej grupy mięśniowej, co pobudza ją do maksymalnego wzrostu. Zasada oporu to niezwykle skuteczna metoda. Poprzez poddawanie mięśni bardzo dużym obciążeniom, większym niż są poddawane w ruchu koncentrycznym, dochodzi do o wiele większych mikrouszkodzeń w strukturze trenowanych mięśni. Dzięki takiemu treningowi wzmacniamy zarówno tkankę mięśniową, jak i elementy zbudowane z tkanki łącznej, co bezpośrednio przekłada się na poprawę wyników siłowych. Kluczowe, jest maksymalne wydłużenie czasu ruchu ekscentrycznego, by możliwie najlepiej wykorzystać potencjał tej metody treningowej. Jej zastosowanie jest ogromnym wysiłkiem dla trenowanych mięśni, więc powinna być wykorzystywana cyklicznie.

Odsłon 6 137