Poznaj 3 cenne zasady treningoweZasada treningu jakościowego W tym treningu stopniowo skraca się przerwy między seriami, przy utrzymywaniu liczby powtórzeń na tym samym poziomie, co przedtem lub nawet zwiększeniu jej. Jest to świetna metoda dla lepszego unaczynienia mięśni. Zasada serii ze zmniejszanym obciążeniem. Stosowanie tej metody wymaga pomocy dwóch partnerów treningowych. Po wykonaniu przez ćwiczącego maksymalnej możliwej liczby powtórzeń z danym ciężarem, partnerzy zdejmują z obu stron sztangi cześć obciążenia. Następnie ćwiczący wykonuje dalsze powtórzenia ze zmniejszonym ciężarem i procedura jest powtarzana. Seria zostaje wydłużona dzięki zdjęciu części obciążenia. Jest to bardzo dobry sposób na zwiększenie intensywności treningu. Zasada gigant serii To kolejno wykonywane serie 4-6 ćwiczeń na daną grupę mięśniowa, bez przerwy lub z niewielkimi tylko przerwami. Jest to najintensywniejsza metoda spośród wszystkich zasad łączenia serii. Wykonując ją, ćwiczy się daną grupę mięśniową pod wszystkimi możliwymi kątami, a mięsień wykonuje wszystkie funkcje, do których został przeznaczony. Wielkie serie powodują zaangażowanie większej liczby włókien mięśniowych, co stymuluje rozrost oraz wpływa na podwyższenie jakości umięśnienia.

Odsłon 5 383