HRmax a VO2max – czym różnią się te dwa wskaźniki treningowe

HRmax – maximal heart ratio – tętno maksymalne lub inaczej najwyższa wartość tętna, jaką osiąga nasz organizm podczas wysiłku, to najwyższa liczba uderzeń serca w przeliczeniu na jedną minutę. Wartość tętna maksymalnego jest kluczowym elementem treningu, ponieważ wyznacza jego intensywność. Znając swoje HRmax, wiesz, na jak duży wysiłek fizyczny możesz sobie pozwolić. Tętno maksymalne możesz obliczyć, korzystając ze wzoru: 210 – (0,65 x wiek w latach) VO2max – maximal oxygen consumption – podstawowy parametr wydolności organizmu, zwany również pułapem tlenowym. To maksymalna ilość tlenu, jaką ludzki organizm potrafi zużyć w ciągu jednej minuty. Im wartość ta jest wyższa, tym bardziej wydolny jest organizm. Numerycznie opisuje się go w litrach tlenu na minutę bądź mililitrach tlenu na kilogram masy ciała na minutę. Wydolność tlenową ocenia się przez pomiar testem progresywnym na cykloergometrze.

Odsłon 965