Ból uda – co może być przyczyną i jak go zniwelować

Występowanie bólu uda może mieć kilka przyczyn. Od zupełnie naturalnych, jak bóle mięśniowe na skutek treningu siłowego, po bardziej skomplikowane problemy natury neurologicznej. Problemy neurologiczne najczęściej wynikają z ucisku na nerw kulszowy lub też skórny. Ból tego typu ma charakter promieniujący do jednej z kończyn w postaci tzw. “rwy kulszowej”. Dodatkowo występować może różnego rodzaju miejscowa bolesność skóry czy podwyższone czucie. Sam ból nie jest jednak przyczyną, a symptomem wskazującym, że w naszym organizmie występuje pewna nieprawidłowość. Tego typu efekt może dać np. zła postawa ciała, która będzie rzutowała na ustawienie kręgosłupa, miednicy, a w konsekwencji kończyn. Oprócz miejsca występowania bólu, jego pochodzenia czy sposobu w jaki promieniuje, ważne jest również to, jaki ma charakter. Pod uwagę trzeba wziąć także informacje czy ból wystąpił w sposób nagły, czy też pojawiał się stopniowo, a odczucia bólowe powoli narastały. Miejsce wystąpienia bólu zazwyczaj świadczy o tym, na jakim poziomie został uszkodzony np. krążek międzykręgowy. W takim przypadku ból umiejscowiony jest z reguły z przodu, boku lub tylnej części uda. Istotne jest również występowanie tzw. Odczuć współistniejących, jak uczucie naciągniętego mięśnia, mrowienie czy podniesiony tonus nerwowy, które mogą świadczyć o tym, że problem kontuzji dotyczy tkanek miękkich lub też struktur kostno-stawowych. To, w jaki sposób podejmiemy leczenie czy też przywrócenie sprawności, zależy przede wszystkim od tego, jaki problem występuje. Najczęstszymi przyczynami bólu uda są: rwa kulszowa, naciągnięty, naderwany lub zerwany mięsień, ucisk na nerw skórny, rwa udowa, neuralgie, krwiak, przeciążenie, niedokrwienie, stany zapalne np. kaletki krętarzowej oraz ITBS, czyli zespół pasma biodrowo-piszczelowego.

Odsłon 1 027