5 metod treningowych w ramach treningu siłowego

5 metod treningowych w ramach treningu siłowego: metoda piramidalnego zwiększania ciężaru – polega na zwiększaniu ciężaru w każdej kolejnej wykonywanej serii; metoda powtórzeń częściowych – polega na wykonywaniu wybranego odcinka pełnego ruchu danego ćwiczenia, np. wykonywanie samego ruchu ekscentrycznego wyciskania sztangi na ławce poziomej, gdzie ruch koncentryczny jest wykonywany z dużą pomocą partnera treningowego; metoda powtórzeń wymuszonych – podczas wykonywania danego ćwiczenia powtórzenia robione są stale z pomocą partnera treningowego, pozwala to na pracę na ponad 100% ciężaru maksymalnego; metoda wstępnego zmęczenia mięśni – polega na wykonaniu przed ćwiczeniem właściwym kilku serii rozgrzewkowych, aby przygotować mięśnie do mocnej pracy, mogą to być ćwiczenia izolowane lub wielostawowe przy użyciu niewielkich obciążeń; metoda piramidalnego zmniejszania liczby powtórzeń – polega na zmniejszaniu liczy powtórzeń w danym ćwiczeniu w każdej kolejnej serii, może to być wykonywane ze względu na piramidalne zwiększanie ciężaru.

Odsłon 18 866