3 podstawowe zasady treningowe

fw56

3 podstawowe zasady treningowe. Kolejność wykonywania ćwiczeń ma istotny wpływ na osiągane efekty. Liczba możliwych kombinacji układania ćwiczeń na poszczególnych treningach jest niezliczona, jednak najbardziej efektywne są takie warianty: w pierwszej kolejności wykonujemy ćwiczenia na duże grupy mięśniowe – jeśli najpierw przećwiczymy małe grupy mięśniowe – ujemnie wpłynie to na wielkość obciążeń, jakie będziemy w stanie zastosować w treningu dużych grup (wyjątek podczas stosowania zasady „wstępnego zmęczenia mięśni”); w pierwszej kolejności wykonujemy ćwiczenia złożone (jak: wyciskania, przysiady), izolowane (jak: rozpiętki, ćwiczenia na maszynach) w drugiej kolejności (wyjątek podczas stosowania zasady „wstępnego zmęczenia mięśni”); wykonujemy ćwiczenia na tę samą grupę jedno po drugim. Polega to na wykonywaniu sekwencji różnych ćwiczeń na tę samą grupę mięśniową. Kolejność jest istotna nie tylko w obrębie pojedynczego treningu, ale także podczas planowania treningów na przestrzeni tygodnia lub innego okresu czasu.

Odsłon 31 775